Events at Splet

Spoštovani, tudi letošnje leto konservatorsko-restavratorska društva in združenja iz 22. držav, povezana preko E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations) organiziramo Evropske dneve konservatorstva-restavratorstva 2023, s katerimi bomo svoje delo javnosti predstavljali strokovnjaki z različnih področij našega delovanja (več na: https://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration/european-days-cr-2023/ ). Za Dan konservatorstva-restavratorstva je bila izbrana nedelja 15. oktobra 2023 z namenom, da bi […]