Podrobnosti dogodka


– Kraj / Location

Moderna galerija (MG), Cankarjeva cesta 15, 1000 Ljubljana

– Organizator (ime inštitucije ali zasebnika) / Organisation, Organizer

Moderna galerija (MG), Oddelek za konserviranje-restavriranje in UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo

– Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis) / Event title, short description

Od blizu – Odprtje razstave Oddelka za restavratorstvo UL ALUO in Oddelka za konserviranje-restavriranje MG ter MSU ZG

Zaključek konservatorsko-restavratorske Transverzale 2022

Moderna galerija že vrsto let izvaja konservatorsko-restavratorske projekte v sodelovanju z Oddelkom za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Projektu, ki poteka pod skupnim naslovom Umetnine pod drobnogledom, se tokrat pridružuje tudi Muzej sodobne umetnosti iz Zagreba. S predstavitvijo različnih avtorjev in njihovih del bomo osvetlili različne konservatorsko-restavratorske rešitve, povezane z moderno in sodobno umetnostjo, pripravili pa bomo tudi znanstveno publikacijo, ki bo zbrala prispevke strokovnjakov. 

 – Datum / Date of the event

23.12.2022

– Stik / Contact

Moderna galerija (MG), Oddelek za konserviranje-restavriranje, Nada Madžarac, nada.madzarac@mg-lj.si

in

UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Tamara Trček Pečak, 041 478 404, tamara_trcek_pecak@guest.arnes.si ali tamara.trcekpecak@aluo.uni-lj.si