Utrinki s predstavitve posegov v cerkvi sv. Petra, Bodovlje

Vabljeni k ogledu izbora fotografij iz dogodka “Predstavitev konservatorsko-restavratorskih posegov na stenskih poslikavah in lesenih oltarjih v cerkvi sv. Petra, Bodovlje”, ki je potekal 15. oktobra 2022 v Cerkvi Sv. Petra, Bodovlje. Mag. Tjaša Pristov, višja konservatorka-restavratorka (ZVKDS OE Ljubljana) in Albina Kržič, samozaposlena v kulturi, konservatorka-restavratorka sta predstavili ohranjene (a še neodkrite) stenske poslikave in opravljene konservatorsko-restavratorske posege na dveh odkritih poslikavah na slavoločni steni (Jerneja iz Loke) ter izvedene posege na dveh stranskih in glavnem oltarju v cerkvi sv. Petra.

 

Foto: Tjaša Pristov, ZVKDS OE- Ljubljana in Albina Kržič, samozaposlena v kulturi, konservatorka-restavratorka